Antarët e familjes Jashari të rënë gjatë luftës së UÇK-së

Lista e antarëve e Familjes Jashari të rënë gjatë luftës së UÇK-së

Loading...

 

Nga familja Jashari bien dëshmorë:

 

Shaban Murat Jashari (74-vjeçar), babai i Ademit

Zahide Geci – Jashari (74-vjeçare), nëna e Ademit

Zarife Jashari (49) gruaja e Rifatit

Hidajete Rifat Jashari (18), vajza e Rifatit

Valdete Rifat Jashari (15), vajza e Rifatit

Igball Rifat Jashari (13), djali i Rifatit

Igballe Rifat Jashari (11), vajza e Rifatit

Hamëz Shabani Jashari (47), vëllai i dytë i Adem Jasharit

Feride Mecini – Jashari (43), gruaja e Hamëz Jasharit

Selvete Hamëz Jashari (20), vajza e Hamëz Jasharit

Afete Hamëz Jashari (17), vajza e Hamëz Jasharit

Besim Hamëz Jashari (16), djali i Hamëz Jasharit

Lirie Hamëz Jashari (15), vajza e Hamëz Jasharit

Blerim Hamëz Jashari (12), djali i Hamëz Jasharit

Fatime Hamëz Jashari (9), vajza e Hamëz Jasharit

Blerinë Hamëz Jashari (7), vajza e Hamëz Jasharit

Adem Shaban Jashari (42)

Adile Rama – Jashari (40), gruaja e Adem Jasharit

Fitim Adem Jashari (17), djali i Adem Jasharit

Kushtrim Adem Jashari (13), djali i Adem Jasharit

Më shumë