Përfundon projekti i regjistrimit të ekonomive familjare në Komunën e Drenasit

Komuna e Drenasit, përkatësisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojte të Mjedisit, kanë përfunduar projektin e “Identifikimi i ekonomive familjare në komunën e Drenasit 2019”.

Ky projekt është hartuar për arsye të identifikimin e ekonomive familjare në Komunën e Drenasit, dokument ky i cili do të shërbejë Komunës dhe gjithë qytetarëve për verifikimin e numrit të ekonomive familjare rezident dhe jo rezident, regjistrimit të numrit të banorëve, grup-moshat, numrin e personave që kanë të përfunduar shkollimin e lartë-fakultetin, ndarjen sipas gjinisë si dhe etazhiteti i objekteve të banimit.

Loading...
Loading...

Nga analizat e mostrave të realizuara nga ky projekt janë marr 100 objekte (pika) për verifikim të informacioneve ka dalë se: tipologjia e objekteve 98/100 është i saktë, të dhënat demografike janë 97% janë të sakta.

Të gjitha këto të dhëna janë të gjetura nga terreni për periudhën e caktuar të hulumtimit si dhe janë marr nga përgjegjësit (respodentet) të cilët me dëshirë kanë dashur të japin kontributin e në këtë hulumtim, ndaj Komuna e Drenasit falënderon të gjithë qytetarët qe kanë bashkëpunuar ne realizimin e këtij projekti.

Për të ju lehtësuar studiuesve,analizuesve dhe gjithë të interesuarve, këtë dokument mund ta gjeni në dy gjuhet zyrtare (shqip dhe anglisht) edhe në ueb faqen zyrtare të Komunë së Drenasit ne këtë link; https://kk.rks-gov.net/gllogoc/category/projektet/projektet-e-realizuara/

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë