Punimet në rrjet, në këto vende do të ketë ndërprerje të rrymës sot

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se më 23.03.2024 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.

Si rezultat, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet.

NS 10/0.4 kV TS Sefë Hasi- Ferma e lopëve me kod: 16100006221  prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, bartja e rrjetit të tensionit të ulët në 4 shtylla të reja  dhe demontimi i të vjetrave.

Pejë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet degëzimi në Sfërk-Lutogllavë dhe pa tension mbesin Ts-at:

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005006) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005007) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005045) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005046) prej orës 10:30 deri në ora 15:0.0.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005047) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005048) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005049) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005009) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005011) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005010) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Leshani (kodi: 51000005044) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

TS 10/04kV Zahaqi (kodi: 51000005008) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Vendet: Zahaqi dhe Leshani.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, ndërrimi  i shtyllave te dëmtuara të tensionit të mesëm.

Prizren

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] J15 Rahoveci (kodi: 30000015)nga ora 09:00-12:00 dhe nga  ora 14:00 deri 17:00

Vendet: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Arsyeja:  Projekte investive, ngritja e shtyllave në projektet e Lot 16 në  Lagjen në hyrje të Krajkut, Krajku 1 dhe Krajku 2.

* * *

Punime nga palët e treta

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Shtëpia e armatës (kodi: 31000023) nga ora 10:00 deri në ora 14:00.

Vendet: rrugët: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari dhe Durmish Asllani.

Arsyeja: Punime që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-enegjetik dhe projektit të aprovuar.

3.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kamenica (kodi: 31000029) nga ora 10:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Lagjja Gurishti, Petrova dhe lagjja Arbana.

Arsyeja: Punime sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

Mitrovicë

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Turiqevci (kodi: 74000006)nga ora 08:30 deri në ora 17:00.

Vendet: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernicë, Turiqefc, Burojë, Vojnik, Izbicë, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja:  Projekte investive, shtrirja, fiksimi dhe lidhja e urave të përçuesve me qellim energjizimin e linjave te reja dhe trafove të reja sipas projekteve.

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë