Kujtesa kërkon punëtor në Drenas

“Kujtesa Net” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Preoc Km. 7 Magjistralja, Prishtine Ferizaj, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës: Agjente e shitjeve në shop.

Vendi i punës: Shtime / Dragash / Drenas

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Bën prezantimin e ofertave /shërbimeve të kompanisë

Përfaqeson denjësisht kompaninë tek klientët (Vijon poshtë reklamave)

Lidhjen e kontratave dhe percjellja e punës së shërbimeve teknike deri në kycjen e klientit në rrjet.

• Promovimin e produkteve të reja dhe ofrimi i infomracioneve për konsumatoret

• Të zbatoj politikat e shitjës duke u

bazuar në strategjitë e kompanisë • Te ketë shkathtësi në menaxhimi punës nën presion dhe probleme situate të ndryshme

Kualifikimet:

Përvoje pune në shitje • Te ketë të kryer shkollën e mesme

Aftësi të mira komunikuese dhe organizuese

Të punojë me integritet, përkushtim dhe motivim në interes të kompanisë. Njohuri të gjuhës angleze

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare; Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;

Certifikatat e trajnimeve eventuale; • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes butonit të mëposhtëm “Apliko” apo përmes email-it (postës elektronike), në: [email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datër 06 12 2022 Ora 16:00h

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë