Në këto vende do të ketë sot ndërprerje të rrymës, shkak punimet në rrjet

KEDS ka njoftuar se sot do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat në disa vende nuk do të ketë rrymë.

Ky është orari:

Prishtinë

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10kV Keçekolla-Hjakobilla (kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Keçekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 35/10kV Drenasi do të ndërpritet

Dalja 10kV Llapushnik (kodi: 16100028) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Berisha, Novosella de hKleçka.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërpritet:

Dalja 10kV Fushë- Kosova I (kodi: 15018006) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Nakarada, Dardhishta, Lismiri, lagjja Tërnavët.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Punime në projekte investive

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërpritet:

Dalja 10[kV] Micro 1 (kodi: 19100008) nga ora 09:00 deri në 17:00.

Vendet: Rr.Zija Shemsiu, Rr.Arbnor & Astrit Dehari Lok, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 19.Bulevardi Dëshmorët e Kombit D/2 HY.IV-A/2-15 Rr. Zija Shemsiu, pranë QKU-ës, 2. Ulpiana U3  VI.POD, 19.Bulevardi Dëshmorët e Kombit BB D1 HyrI ,nr.14.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja, LOT 43 (2022) Feeder 6 – Ulpiana.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërpriten TS-at:

TS 10/04[kV] TS D 6 (kodi: 19100016112) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] TS D 9 (kodi: 19100016113) nga ora 09:00 deri në 17:00.

Vendet: Një pjesë e Ulpianës.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja, LOT 43 (2022) Feeder 6 – Ulpiana.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërpriten TS-at:

TS 10/04[kV] U 1 (kodi: 19100017012) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] C 7 (kodi: 19100017013) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] Hoteli i Vetmuar (kodi: 19100017014) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] Instituti i Kimisë (kodi: 19100017017) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] Bibloteka Universitare (kodi: 19100017018) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] S 11 (kodi: 19100017056) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] Raiffaisen Bank (kodi: 19100017069) nga ora 09:00 deri në 17:00.

Vendet: Hyzri Talla 1-V-11, Rr. Henry Dynan, Rr.Agim Ramadani, 2. Ulpiana C7 Hy VI , nr. 14.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja, LOT 43 (2022) Feeder 6 – Ulpiana.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërpritet:

TS 10/04[kV] TS Mikro 4 (kodi: 19100010040) nga ora 09:00 deri në 17:00.

Vendet: Rr.Pal Palucaj Nr.2/A.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja, LOT 43 (2022) Feeder 6 – Ulpiana.

Nga NS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërpritet:

TS 10/04[kV] TS Mikro 3 (kodi: 19100016052) nga ora 09:00 deri në 17:00.

TS 10/04[kV] TS Soliterat (kodi: 19100016029) nga ora 09:00 deri në 17:00.

Vendet: 19.Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 17.Rr.Agim Ramadani nr.14.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i linjave të reja, LOT 43 (2022) Feeder 6 – Ulpiana.

Punime nga palët e treta

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërpritet:

TS 10/04 kV TS”3B Projekt B.Rr.Canaj (kodi: 19000076169) nga ora 10:00 deri në ora 15:00.

TS 10/04 kV TS Bujar Hasani”BTB Holding” (kodi: 19000076174) nga ora 10:00 deri në ora 15:00.

TS 10/04 kV TS Sami Rexha”Euro Keni” (kodi: 19000076268) nga ora 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Objektet 3B Projekt,BTB Holding, Euro Keni.

Arsyeja: Realizimi i punimeve sipas  PEE dhe projektit të aprovuar.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërpritet:

TS 10/04 kV TS Fuad Pashë Dibra (kodi: 19000073305) nga ora 10:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rr.1 Tetori.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 0,4kV  sipas zgjidhjes teknike.

Pejë:

Nga TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Radavci (kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe dhe BRRE-Hidrocentrali Radavci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10kV Jashanica (kodi: 52000003) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Pograxh, Çupevë, Jellovc, Resnik, Jashanicë , si  dhe Led Light Tehnology-BRRE.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive dhe ndërrimi i shtyllave.

Prizren:

Nga TS 35/10 kV Dragash do të ndërpritet:

Dalja 10kV Rapça  (kodi: 30036009) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Rapça e Ulët, Rapça e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Kërsteci i Ulët, Kërsteci i Naltë Rrenci, Ferma  TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, mirëmbajtje preventive e daljes 10kV, shtrëngimi  i përçuesve, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar.

Punime në projekte investive

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet:

Dalja 10[kV] J15 Rahoveci (kodi: 30000015)nga ora 09:00-09:30 dhe nga ora 16:30-17:30.

Vendet: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Arsyeja:  Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i uarave të tensionit të mesëm.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet:

TS 10/04[kV] TS Atmaxha I (kodi: 30000015007)nga ora 09:00 deri në ora 17:30.

TS 10/04[kV] TS Atmaxha II (kodi: 30000015008)nga ora 09:00 deri në ora 17:30.

TS 10/04[kV] TS Atmaxha IV (kodi: 30000015053)nga ora 09:00 deri në ora 17:30.

Vendet: Atmaxhë.

Arsyeja: Projekte Investive, vendosja e konsollave dhe shtrirja e kabllos( XHE-48/0 A 3×70 mm2), si dhe lëshimi në punëi rrjetit të ri në projektin Atmaxha 2 Lot 16.

Mitrovicë:

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Maxhunaj (kodi: 73000011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Dumnicë, Samadrexhë, Cicilia, Sllakovc,  Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive- vendosja e shtyllave 10 [kV] në Pestovë.

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Novolani (kodi: 73000005) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, bartja e rrjetit 10kV nga shtylla e dëmtuar në shtyllë të re në fshatin Druar.

Gjakovë:

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10kV Denji (kodi: 82081007) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Punime në projekte investive

Nga  TS 110/35/10kV Rahoveci (H05) do të ndërpritet:

NS 35/10kV Malisheva (H07) dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 09:00  deri në ora 16:00.

Vendet: Rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator), 603 Adem Jashari (1 konsumator), Imer Krasniqi (7 konsumator), 605 Hamdi Berisha (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), Spitali i Qytetit në rrugën 608 Hamdi Berisha, 535 Prof.Hamdi Berisha, 554 Viliam Voker, 601 Sheshi i Dëshmorëve, 602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, 603 Adem Jashari, 604 Imer Krasniqi, 605 Rilindja Kombëtare, 606 Pavarësia, 608 Hamdi Berisha, 610 Hizri Mazreku, 611 Jahir Mazreku. 612 Viliam Voker. Fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumatorë) dhe Senik (1 konsumatorë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), 605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), 608 Hamdi Berisha (1 konsumator), 557 Bedri Berisha (1 konsumator). Fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës, Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë, Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë, Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë, Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleçan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë, Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja: Projekte investive, instalimi i përçuesit ACCC në linjën 35 kV Rahovec – Malishevë, si dhe ndrrimi i izolatorëve 35kV.

Gjilan:

Nga TS 35/10kV Artanë do të ndërpritet:

Dalja 10kV Kolonija e vjetër (kodi: 60024001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Kolonija e Vjetër, Kolonija e Minatorëve, Tullar, Jasenovik dhe Qeranovik.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërpritet:

Dalja 10kV Stublla (kodi: 61067001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, Gurthyesi MISINI, Gurthyesi BENTAKOSI i Ri, Gurthyesi MOGILLTE, Fabrika e Ujësjellësit dhe Godeni.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve në degëzimin kryesor.

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë