Tenderi për skrap, KEK-u shpall fitues borxhliun e ATK-së

Me shpërfillje ligjore është përcjellë tenderi i Korporatës Energjetike të Kosovës për shitjen e skrapit. Përveçqë KEK-u e kishte paditur për mashtrim dhe ia kishte shkëputur dy kontrata më herët, Grupi i operatorëve ekonomikë fitues në kohën e rekomandimit për kontratën e tretë kishte edhe borxhe ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. E Ligji për Prokurimin Publik ua ndalon operatorëve ekonomikë të marrin pjesë në aktivitete të prokurimit ose ekzekutim të ndonjë kontrate publike nëse janë vonuar të paguajnë çfarëdo kontributi për sigurim social apo tatim në Kosovë

Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpërfillur Ligjin e Prokurimit Publik dhe kriteret që i kishte përcaktuar vetë kur e ka përzgjedhur Grupin e operatorëve ekonomikë “DT Mininig” dhe “Metal Mix” për shitjen e skrapit. Kur ishte rekomanduar për kontratë ky Grup i OE-ve kishte borxhe ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, gjë që përbën shkelje ligjore dhe shpërfillje të kritereve të përcaktuara në Dosjen e Tenderit. Çështjen e borxheve e ka konfirmuar ATK-ja në përgjigjet që i ka dërguar rreth një muaj pasi KOHA kishte deponuar ankesë ndaj këtij institucioni në Agjencinë për Informim dhe Privatësi.

“Sa u përket tatimpaguesve në fjalë, mund t’ju konfirmoj që kanë obligime tatimore mirëpo për shumën se sa kanë obligime nuk mund të japim informacione, pasi që sipas ligjit, shuma e borxhit është konfidenciale me nenin 66 të Ligjit Nr.08/L-257 për administrimin e procedurave tatimore. Borxhi u ka takuar viteve 2018-2021”, thuhet në përgjigjet e ATK-së.

Lajmi i plotë në KOHA

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë