Shënime nga Karantina (3)

From Prishtina with love – Me dashuri nga Prishtina City (Kosovo)

Shkruan: Halil Matoshi

Shumë falemnderit, e dashur Ambasadore Apostolova & EU lidership, për mbështetje morale në përballjën tonë me murtajën moderne, Coronavirus.

U jemi jetësisht mirënjohës për idetë e mëdha liberale, si solidaresia qytetare në fatkeqësi dhe për këtë i kemi përqafuar vlerat e përbashkēta.

Kosova falë USA-s, para dy dekadash iu shmang mrekullisht përpjekjës së Serbisë për gjenocid, e cila sot mori donacion prej 7.5 milionë euro ndihmë nga UE, për ta përballë pandeminë.

Dhe sot, Kosova është shtet sovran, edhe pse i varfër dhe tash edhe në sëmundje, porse në truallin e saj kurrë nuk lindi fashizëm!

Kosova vazhdon ta duaj Europën – truallin e vet të lashtë – UE-në dhe vlerat e përbashkëta europiane edhe kur me harrna po përpiqet të prodhojë maska mbrojtëse kundër Covid19 (sepse fabrikat i eksploatoi dhe plaçkiti fashizmi serb) dhe po, në emër të qytetërimit Perëndimor dhe vlerave të tij, Kosova ka për t’ia dalë mbanë edhe Pandemisë!

Vërtet, ju e dini: Qe 20-vjet jetojmë në Quarantine. Kemi kriju imunitet!

Falemnderit EU!

Thank you very much dear ambassador Apostolova and all of EU lidership for moral support on confrontation with modern plague, coronavirus. We are very greatful for the big liberal ideas such as civil solidarity in misfortune, and for this we have embraced common values. Thanks to USA, Kosovo miraculously avoided Serbia’s genocide attempt two decades ago, which today received 7.5 million euros from EU aid to fight the pandemic Covid-19. And today, Kosovo is a sovereign state, though poor and now in infancy but fascism never born in its lands! Kosovo continues to love Europe-its ancient land-EU and common european values even when it is forgetfully trying to produce protective masks with patches to defend against Covid-19 and yes, in the mids of western civilization and its values, Kosovo will succeed against pandemic Covid-19. You already know: We have been living in quarantine for 20 years. We have created immunity!

Thank you EU!

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë